Web.tengoi.com

Đăng ký tạo website YourName.tengoi.com và lược sử YourName.luocsu.com luôn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn

Link: web.tengoi.com

Hiện nay chúng tôi đang có một số ưu đãi cho những người có thành tựu nổi bật. Một số tổ chức cũng đang tài trợ phí tạo Tentuoi.com cho thành viên của mình để họ có thể cấp thẻ thành viên dạng tên miền. Xem những ưu đãi này tại UuDai.Tentuoi.com

Giới thiệu

Khi bạn đăng ký tạo web.tengoi.com tức là bạn đăng ký sở hữu một tên miền nhân hiệu YourName.tengoi.com trong đó phần YourName được gọi là nhân hiệu độc nhất luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường.

Một người đã được tạo website YourName.tengoi.com thì được gọi là "một người có web.tengoi.com". 

Cách đăng ký tạo web.tengoi.com

Bước 1: bạn cần đăng ký số hóa Họ tên thành tengoi.com tại DangKy.tengoi.com (ví dụ nếu bạn có tên là Name thì sẽ được số hóa thành Name.tengoi.com/1 - Đường link duy nhất luôn tồn tại vĩnh viễn này là tengoi.com của bạn)

Bước 2: hãy bấm vào nút bên dưới và nhập tengoi.com của bạn (ví dụ: Name.tengoi.com/1) vào biểu mẫu đăng ký để được tạo website riêng với tên miền duy nhất là YourName.tengoi.com trong đó phần YourName được gọi là nhân hiệu độc nhất do bạn chọn khi đăng ký và không thể thay đổi. 

Bạn sẽ được tạo đồng thời một website lược sử YourName.luocsu.com để Luocsu.com chép lại lược sử của bạn. 

Bạn không thể thay đổi hoặc chuyển nhượng tên miền và website của mình. Cả hai website trên luôn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn nhằm định danh bạn vĩnh viễn trên thế giới phẳng. 

Vì sao mỗi tuần chỉ có thể tạo web.TenGoi.com cho 20 người?

Mỗi tuần chúng tôi chỉ tạo được web.tengoi.com cho 20 người bởi vì website YourName.tengoi.com được tạo bằng Google sites và bị Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính

Vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này: "You’ve reached the maximum number of URLs for this domain: There is a limit of 20 mappings made per week for your URL"

Vì thế, chúng tôi sẽ ưu tiên trỏ tên miền YourName.tengoi.com trước cho những người thể hiện thành tích nổi bật trên trang tự giới thiệu và tài trợ nhiều nhất khi đăng ký.

Chọn tên miền YourName.TenGoi.com

Trong tên miền YourName.TenGoi.com thì phần YourName được gọi là nhân hiệu. Bạn sẽ được chọn nhân hiệu YourName theo các quy tắc bên dưới và vĩnh viễn không được thay đổi nhằm định danh bạn trên thế giới số. 

Mỗi mã số định danh trên thẻ căn cước của một người chỉ được sở hữu một Nhân hiệu "YourName" duy nhất, luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn, chỉ được cấp một lần, không thể thay đổi và không thể chuyển nhượng cho người khác

Thẻ căn cước là căn cứ pháp lý cao nhất chứng minh quyền sở hữu website YourName.TenGoi.com. Khi bạn bị mất số điện thoại hoặc Email và muốn lấy lại quyền quản trị website của mình thì cần phải xuất trình Thẻ căn cước với TenGoi.com giống như cách bạn lấy lại sim điện thoại bị mất tại cửa hàng đại lý

Nếu mã số định danh của bạn là 123456789012 thì sẽ được tạo mặc định một tên miền 123456789012.TenGoi.com chuyển hướng (redirect) về YourName.TenGoi.com. Vì vậy, nếu ai đó biết mã số định danh của bạn thì họ cũng sẽ biết website YourName.TenGoi.com của bạn.

Nhân hiệu YourName sẽ được dùng để cấp các tên miền DanhHieu.com, cấp các website ấn phẩm của ban Ấn Loát AnLoat.com (publisher.vn), cấp danh thiếp điện tử của Member.vn và nhiều tổ chức khác. 

Đặc biệt, sau khi bạn qua đời, Nhân hiệu YourName sẽ được ban TừBiệt.com tạo trang an táng online cho bạn tại YourName.Tubiet.com. Vui lòng xem các tên miền sẽ được cấp thêm sau khi bạn được mọi người báo tử tại DangXuat.com

Cách chọn tên miền nhân hiệu YourName

Để nhân hiệu YourName không trùng nhau thì cần phải thêm một số nguyên dương không quá 4 chữ số vào sau phần TÊN của bạn nên nhân hiệu YourName phải gồm 2 phần là TÊN + SỐ (ví dụ Nam85.TenGoi.com) theo quy tắc sau:

Mẹo: phần SỐ có thể chọn là năm sinh của bạn (1985 hoặc 85); có thể chọn biển số xe tỉnh thành bạn sống (nếu bạn sống ở Gia Lai hãy chọn 81); có thể chọn con số may mắn thường lặp lại trong đời bạn (ví dụ 79); có thể chọn mã vùng điện thoại của quốc gia nơi bạn sống (Việt Nam là 84); có thể chọn những số đẹp như 9999, 7321, 8864, 6688, 9763, 8432...

Nhân hiệu YourName là tên miền phụ cấp 3 (sub domain) nên không được có dấu tiếng Việt, phải viết liền nhau, không phân biệt chữ hoa và chữ thường nên có thể Viết Hoa Những Chữ Đầu để dễ đọc hơn (ví dụ: bạn nên viết NguyenHoaiNam85.TenGoi.com thay vì viết nguyenhoainam85.tengoi.com). Tuy nhiên, xin lưu ý là phần đường dẫn phía sau tên miền thì phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường nên nếu đường link gốc là domain.com/nguyenhoainam mà bạn lại ghi là domain.com/NguyenHoaiNam thì không thể truy cập được. 

Bước quan trọng: Kiểm tra xem tên miền mà bạn chọn có còn không

Hãy gõ tên miền mà bạn chọn (ví dụ nam85.tengoi.com) lên trình duyệt web và Enter. Nếu tên miền đó dẫn về một trang đã tồn tại tức là nhân hiệu đó đã có người sở hữu rồi và bạn phải chọn một tên khác. Bạn không thể mua lại tên miền này khi đã có người sở hữu.

Biểu phí tài trợ để sở hữu website YourName.tengoi.com

Bạn chỉ cần tài trợ một lần duy nhất thông qua Donation.vn để tạo và duy trì vĩnh viễn hai website YourName.TenGoi.comYourName.luocsu.com. Số tiền mà bạn tài trợ sẽ luôn được đăng công khai và lưu trữ vĩnh viễn trên trang thư cảm tạ YourName.donation.vn. Chúng tôi nhận số tiền tài trợ tối thiểu là 1000 đồng (một ngàn đồng) vì muốn tạo website nhân hiệu cho các em học sinh nghèo giúp họ đổi đời bằng cách có được các tên miền DanhHieu.com

Phần nhân hiệu YourName càng ngắn thì tên miền YourName.TenGoi.com càng dễ nhớ và càng có giá trị nên giá sẽ càng cao theo biểu phí bên dưới:

Đăng ký tạo YourName.TenGoi.com

Hãy đăng nhập bằng Gmail chính thức của bạn (Email có đuôi yourname@gmail.com) để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới. Gmail này sẽ dùng để quản trị website YourName.tentuoi.com và đại diện cho bạn gửi mọi yêu cầu đến chúng tôi. Nếu bạn bị mất Gmail này thì cần phải xuất trình Thẻ căn cước để lấy lại quyền quản trị website cho một Gmail mới

Điền biểu mẫu đăng ký tạo Tentuoi.com tại DangKy.web.tengoi.com

Các tên miền có thể trỏ thêm lên website YourName.TenGoi.com

Website YourName.TenGoi.com có thể trỏ thêm bao nhiêu tên miền?

Bởi vì Google sites giới hạn chỉ được trỏ tối đa 5 tên miền đồng thời lên một sites nên chúng tôi chỉ có thể trỏ tối đa 5 tên miền khác trong danh sách bên dưới lên website YourName.TenGoi.com để bạn có thể chuyển đổi giữa các tên miền cho website của mình. 

Điều này có nghĩa là khi bạn có nhiều hơn 5 tên miền, bạn sẽ chỉ được chọn 5 tên miền trỏ lên website của mình, các tên miền còn lại sẽ được chuyển hướng (reditect) về tên miền YourName.TenGoi.com hoặc một tên miền khác mà bạn có. 

Ví dụ: ban đầu bạn chỉ có tên miền danh hiệu YourName.UAH.designer.vn được trỏ thêm lên website YourName.TenGoi.com của bạn, nhưng sau đó bạn có thêm tên miền danh hiệu YourName.designer.vn thì có thể tùy chọn trỏ tên này thêm lên website YourName.TenGoi.com còn tên miền YourName.UAH.designer.vn sẽ chuyển hướng về YourName.designer.vn, hoặc trỏ cả hai tên miền trên lên website để dùng đồng thời. 

Nếu bạn muốn biết những tên miền nào đang được trỏ lên website YourName.TenGoi.com thì trên giao diện quản trị của trang Google sites hãy bấm vào nút mũi tên hướng xuống (bên cạnh nút Công bố), chọn Cài đặt xuất bản, trong phần Miền tùy chỉnh bạn sẽ thấy danh sách các tên miền đang được trỏ lên sites của bạn. 

Bạn không thể tự trỏ thêm tên miền lên website của mình, chỉ TenGoi.com mới có thể trỏ thêm tên miền lên website của bạn khi có sự đồng ý của bạn.

Lưu ý: sau khi người thân báo tử bạn qua đời tại DangXuat.com, chúng tôi sẽ tự động thêm một trong hai tên miền YourName.linhthe.com hoặc YourName.spirit.vn vào website của bạn để mọi người nhắc đến bạn bằng tên miền này nhằm phân biệt với người còn sống. Nếu website của bạn đang được trỏ đủ 5 tên miền thì chúng tôi sẽ tự động loại bớt một tên miền kém quan trọng nhất và cho chuyển hướng về YourName.tengoi.com để lấy chỗ trỏ một trong hai tên miền trên. Vui lòng xem thêm tại DangXuat.com

Danh sách tên miền các đối tác (partner) của TenGoi.com có thể trỏ thêm lên website của bạn

Đăng ký trở thành đối tác (partner) để trỏ tên miền của bạn lên website của những người có web.tengoi.com

Nếu tổ chức của bạn trở thành đối tác của tentuoi.com thì bạn có thể cấp tên miền chức danh cho những người có tentuoi.com trong tổ chức của mình thay cho Name-card của tổ chức nếu được sự đồng ý của họ. 

Ví dụ: tổ chức của bạn có tên miền UAH.vn và muốn cấp tên miền chức danh CEO cho một người có Name.tentuoi.com và được người này đồng ý thì website Name.tentuoi.com của người đó sẽ có thêm một tên miền Name.CEO.UAH.vn để họ dùng đồng thời thay cho Name-card của tổ chức. 

Nếu bạn không phải là đối tác của tentuoi.com thì vẫn có thể tạo tên miền phụ Name.CEO.UAH.vn để chuyển hướng (redirect) về website Name.tentuoi.com. Hãy vào trình quản trị tên miền của nhà cung cấp tên miền cho bạn và thêm một bản ghi Redirect để làm điều này.

Vui lòng đăng ký trở thành đối tác tại list.tentuoi.com

Hướng dẫn sử dụng và xử lý lỗi trên Google sites

Nếu bạn được tạo website YourName.Tentuoi.com thành công thì bạn sẽ nhận được một Email mời quản trị website YourName.Tentuoi.com từ địa chỉ Email quockhi.com@gmail.com với tiêu đề "Trang web được chia sẻ với bạn: YourName.tentuoi.com"

Website YourName.Tentuoi.com được tạo bằng Google sites nên để quản trị website này bạn hãy làm theo các bước sau:

Website ban đầu sẽ được ẩn hết các menu nên bạn sẽ thấy giao diện đơn giản như trang new.tentuoi.com

Từ nay bạn có thể ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội và ký tên trên các văn bản giấy bằng tên miền YourName.Tentuoi.com / YourName.designer.vn và các tên miền chức vụ khác để mọi người có thể dễ dàng vào xem website của bạn thay vì ký bằng tên truyền thống Your Name

Hướng dẫn xử lý lỗi của Google sites

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp lỗi khi bấm nút CÔNG BỐ thì hiển thị bảng thông báo "website chưa được xuất bản". Lúc này bạn hãy tắt bảng thông báo đó đi và tải lại trang (bấm phím F5) sau đó bấm lại nút CÔNG BỐ. 

Nếu vẫn gặp lỗi vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Cách tạo tên miền chức vụ

Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức có tên miền ABC.vn thì tổ chức đó sẽ cấp thẻ thành viên cho bạn bằng một tên miền YourName.ABC.vn chuyển hướng (redirect) về YourName.tentuoi.com. Bạn chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền YourName.ABC.vn sẽ chứng tỏ bạn là thành viên của tổ chức ABC.vn

Nếu bạn là giám đốc (CEO) thứ 2 tại một doanh nghiệp có tên miền ABC.vn thì doanh nghiệp đó sẽ cấp cho bạn 2 tên miền là: CEO2.ABC.vnGiamDoc2.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.tentuoi.com. Khi bạn cần chứng tỏ mình là người giám đốc thứ nhì của doanh nghiệp này thì chỉ cần ký tên hoặc gửi tên miền CEO2.ABC.vn hoặc GiamDoc2.ABC.vn

Tương tự, nếu bạn là chuyên viên thứ 45 của tổ chức ABC.vn thì sẽ được cấp 2 tên miền là ChuyenVien45.ABC.vnExpert45.ABC.vn đều chuyển hướng (redirect) về website YourName.tentuoi.com.

Cách tạo tên miền phụ làm thẻ chức danh

Hãy liên hệ với nhà cung cấp tên miền của bạn để có thể vào trình quản trị DNS của tên miền ABC.vn

Tạo một bản ghi (record) mới với các thông tin:

Loại record: URL Redirect

Tên record: YourName.ABC.vn hoặc các tên chức vụ như CEO2.ABC.vn / Expert45.ABC.vn (trong đó thay yourname bằng nhân hiệu của bạn)

Giá trị record: YourName.tentuoi.com (trong đó thay yourname bằng nhân hiệu của bạn)

Kiểu record: Cố định

Các giá trị khác nên để mặc định

Sau khi tạo bản ghi như trên thì chờ khoảng 3 phút đến 30 phút để bản ghi có hiệu lực. Sau đó kiểm tra bằng cách gõ tên miền phụ đã tạo như YourName.ABC.vn /CEO2.ABC.vn / Expert45.ABC.vn xem đã chuyển hướng về website YourName.tentuoi.com hay chưa. 

Report & thu hồi website YourName.tentuoi.com

Mỗi người có tentuoi.com đều có một biểu mẫu tại YourName.thanphien.com để mọi người có thể than phiền về việc bạn lạm dụng website YourName.tentuoi.com cho những mục đích phạm pháp. Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

Vui lòng report tại Report.tentuoi.com