mainCV .com

Nơi tạo mainCV cho thành viên chính thức của Vietnamist.com bằng một website với tên miền YourCVname.mainCV.com

Giới thiệu

mainCV.com là nơi lưu giữ vĩnh viễn năng lực học tập suốt đời của bạn tại các tổ chức đối tác của chúng tôi. 

Nếu bạn đăng ký tạo CVname.com thì sẽ mặc định được tạo một trang YourCVname.mainCV.com mà không cần đăng ký với mainCV.com. 

Đối tác (Partner) của chúng tôi là những tổ chức liên kết với mainCV.com để cập nhật hồ sơ năng lực của thành viên lên trang YourCVname.mainCV.com của họ. 

Ví dụ: bạn được một tổ chức example.com tạo một trang lưu trữ thành tích của bạn tại tổ chức này là YourCVname.example.com. Nếu tổ chức example.com là Partner của mainCV.com thì tên miền YourCVname.example.com sẽ được lưu trữ lên trang YourCVname.mainCV.com của bạn. 

Vì sao mỗi tuần chúng tôi chỉ có thể cấp tối đa 20 website

Để bảo vệ uy tín của các thành viên chính thức, chúng tôi cần có một cách ngăn chặn những thành viên xấu lạm dụng tên miền YourCVname.mainCV.com để tạo các website lừa đảo. Do đó, chúng tôi không cho phép thành viên dùng tên miền này để tạo website trên server riêng mà chúng tôi chỉ dùng nền tảng Google sites để tạo website cho thành viên và chuyển quyền sở hữu website này cho tài khoản Gmail của thành viên. Nền tảng Google sites không cho phép thành viên tạo mã độc, không có tính năng thương mại điện tử, không có tính năng thanh toán, và không thể đánh cắp thông tin của người dùng hoặc chèn mã độc vào Google sites. Nếu họ cố gắng làm điều đó sẽ bị người dùng báo cáo Google sites bằng một nút nhỏ luôn hiển thị ở góc dưới bên trái website và Google sẽ vừa khóa website vừa khóa tài khoản Gmail chủ sở hữu website. 

Đó là cách chúng tôi ngăn chặn kẻ xấu dùng tên miền này, tuy nhiên Google sites chỉ cho phép mỗi tuần tạo 20 miền phụ cho một miền chính nên chúng tôi chỉ có thể tạo 20 website mỗi tuần nên sẽ ưu tiên cho những người xuất sắc nhất. 

Các tên miền có thể trỏ thêm lên website YourCVname.mainCV.com của bạn

Website YourCVname.mainCV.com có thể trỏ đồng thời 5 tên miền theo chính sách hiện tại của Google sites. Vì vậy, ngoài tên miền YourCVname.mainCV.com thì bạn có thể trỏ thêm 4 tên miền nữa của các đối tác trong danh sách bên dưới nếu bạn được chủ sở hữu tên miền cấp phát và gửi yêu cầu cho mainCV.com. 

Vui lòng đăng ký đối tác của chúng tôi tại Partner.mainCV.com

Vietnamist.com

engineer.vn