Hướng dẫn sử dụng

guide.TenGoi.com / HuongDan.TenGoi.com

Thông báo

Hiện hay chúng tôi đang bị quá tải nên vui lòng quay lại đăng ký sau một thời gian nữa

Vì sao cần xác thực thông tin thành viên?

Để tránh trường hợp kẻ gian khai báo thông tin và hình ảnh giả mạo khi đăng ký tạo TenGoi.com thì chúng tôi cần xác thực thông tin thành viên bằng một cuộc phỏng vấn online để lưu trữ vĩnh viễn video ghi hình buổi phỏng vấn. Video này sẽ làm căn cứ trong những trường hợp cần xác thực thông tin của bạn.

Sau khi được tạo website YourName.TenGoi.com thì trên trang lược sử YourName.luocsu.com sẽ hiển thị thông báo "Tài khoản này chưa được xác thực thông tin". Nếu bạn muốn chuyển dòng chữ này thành "Tài khoản này đã được xác thực thông tin" thì cần đăng ký xác thực thông tin bằng cách bấm vào nút bên dưới để trải qua một cuộc phỏng vấn online có ghi hình của chúng tôi. 

Thông báo: hiện hay chúng tôi đang bị quá tải nên vui lòng quay lại đăng ký sau một thời gian nữa.